Voda za sve

Zaštita životne sredine predstavlja jedan od najvećih ekonomskih i društvenih izazova sa kojim se države danas suočavaju. U cilju postizanja ciljeva održivog razvoja, uključivanje svih zainteresovanih strana zahteva na prvom mestu unapređenje nivoa obrazovanja i informisanosti i podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine.

Grupa eksperata iz oblasti životne sredine pokrenula je u cilju edukacije nekoliko on-line projekata obuke i treniniga sa ukupnim ciljem da se omogući slobodna razmena informacija između svih učesnika u procesu zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Harmonizacija zakonskih propisa u oblasti voda i životne sredine jedan je od prvih poslova u cilju približavanja Srbije Evropskoj Uniji. Sajt Voda za sve sadrži najkompletniju bazu aktuelnih propisa koji regulišu oblast voda i zaštite životne sredine i stalno se dopunjava. I kao takav jedinstven je u regionu.

Upoznavanje potencijalnih investitora, državnih službenika, medija, NVO sektora i najšire javnosti, o osnovama iz oblasti voda i životne sredine sprovodi se kroz specijalizovani vodni pojmovnik koji objašnjava osnovne termine iz oblasti korišćenja i zaštite voda.

U kasnijim fazama projekta planirano je periodično objavljivanje tumačenja nacionalnih propisa, komparativni prikazi domaće legislative i propisa EU i UN i ekspertski radovi na temu tehničkih i zakonskih mogućnosti za poboljšanje stanja voda i životne sredine.

Water for all

Environmental protection is considered as substantial economic and social chalenge countries are facing today. In order to achieve sustainable development, environmental protection will be integral part of development process, and first of all we must work on raising the level of education, information and awareness of environmental protection.

Group of environmental experts developed several on-line educational programmes with the goal to facilitate exchange of information and knowledge on water and sustainable development.

Harmonization of Serbian environmental legislation with EU Directives is one of the first tasks for Serbia on its way to join the European Union. Web site Voda za sve includes relevant and current water and environmental laws and it's been constantly updated. This is the most comprehensive law base on this issue in Serbia. As such it is the unique and the most relevant website in the region.

Informing of potential investors, government officials, medias, NGO sector and broad public on water and environmental essential terms is managed through specialized water glossary, which explains principal phrases of water usage and protection.

In the following period we will periodically publish interpretations of the national legislation and comments on international agreements, written by environmental experts. As well as comparative reviewal of national legislation, UN Conventions and EU Directives, technical and legal analyses on environmental protection and sustainable development.

Početna | Zakoni | Aktuelno | Vodni Pojmovnik | O nama
Copyright © 2007 - www.vodazasve.net